AKTUALNA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

14 lipca 2022

PWK Końskowola Sp. z o.o. w Końskowoli informuje, że Decyzją
nr WA.RZT.70.2.2022/12 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 lipca 2022 rok na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskowola. Taryfa wchodzi w życie w dniu
19 lipca 2022 r. na okres 18 miesięcy.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-2-2022-12-z-dn-27-06-2022-r.html

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę na okres 18 miesięcy stosowania taryfy.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 1 2 3 4
1 Grupa W1- gospodarstwa domowe cena za 1 m3 wody 4,09 zł/ m3
stawka opłaty abonamentowej 5,98 zł/odb./okres rozliczeniowy
2

 

Grupa W2 – instytucje użyteczności publicznej i pozostali odbiorcy cena za 1 m3 wody 4,62 zł/ m3
 

 

stawka opłaty abonamentowej 6,71 zł/odb./okres rozliczeniowy

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za odprowadzane ścieki na okres 18 miesięcy stosowania taryfy.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 1 2 3 4
1 Grupa S1 cena za 1 m3 ścieków 13,99 zł/ m3
stawka opłaty abonamentowej 7,72 zł/odb./okres rozliczeniowy

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za odprowadzane ścieki na okres 18 miesięcy stosowania taryfy, po uwzględnieniu dopłaty na podstawie Uchwały Rady Gminy Końskowola Nr XLVI/289/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w wysokości 3,00 zł do ceny 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 1 2 3 4
1 Grupa S1 cena za 1 m3 ścieków 10,99 zł/ m3
stawka opłaty abonamentowej 7,72 zł/odb./okres rozliczeniowy

Kontakt

logo ratusz

Dane kontaktowe

Adres: Rynek 35, 24-130 Końskowola
Telefon: 451 169 065
E-mail: bok@pwk.konskowola.pl
NIP: 716 283 47 33
REGON: 520 792 547 KRS: 0000942779

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00

Wt
8:00 - 16:00

Śr
8:00 - 16:00

Czw
8:00 - 16:00

Pt
8:00 - 16:00