Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej?

17 października 2023

Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być używana jak pojemnik na odpady.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia przydomowych przepompowni ścieków, a co za tym idzie jej uszkodzenia. Powstanie awarii generuje duże koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonej pompy, co stanowi niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji prowadzi również do zatorów w rurach kanalizacyjnych na instalacjach wewnętrznych, a także na głównych kolektorach sanitarnych.

Zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej przekłada się bezpośrednio na wzrost cen za odprowadzane ścieki.

Koszty naprawy przydomowych przepompowni ścieków uszkodzonych wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzenia ponosi odbiorca.

  Przypominamy, że do kanalizacji sanitarnej nie należy wprowadzać:

  • pozostałości po kosmetykach (np. chusteczki nawilżane, patyczki do uszu, waciki, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, pampersy, itp.);
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
  • pozostałości jedzenia, kości, obierki;
  • tłuszczów, olejów;
  • przeterminowanych leków i chemikaliów;
  • zużytych mopów, ścierek, szmat, sznurków, ubrań;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
  • popiołu, piasku, żwiru.

Zabrania się także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

PWK Końskowola Sp. z o.o. będzie sukcesywnie prowadzić przeglądy przydomowych przepompowni ścieków w celu kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Kontakt

logo ratusz

Dane kontaktowe

Adres: Rynek 35, 24-130 Końskowola
Telefon: 451 169 065
E-mail: bok@pwk.konskowola.pl
NIP: 716 283 47 33
REGON: 520 792 547 KRS: 0000942779

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00

Wt
8:00 - 16:00

Śr
8:00 - 16:00

Czw
8:00 - 16:00

Pt
8:00 - 16:00